Categorieën
Bewoners en gebruikers J. F. van Reede van Oudtshoorn

J.F. van Reede van Oudtshoorn 1848-1873

Johan Frederik van Reede van Oudtshoorn

Op zeven februari 1848 kocht Johan Frederik Baron van Reede van Oudtshoorn, samen met zijn vrouw Amelia Elisabeth Bonifacia Singendonck de buitenplaats Landlust gekocht.

Johan Frederik was rechter, later raadsheer uit Utrecht die in 1848 zitting had in de Dubbele Tweede Kamer en vanaf 1853 daarvan gewoon lid was. Medestander van Groen van Prinsterer en tegenstander van belangrijke hervormingen in 1848. Behoorde tot een adellijk geslacht dat oorspronkelijk uit Rhede in Westfalen kwam en later deel uitmaakte van de Gelderse en Utrechtse ridderschap.

antirevolutionair
in de periode 1848-1860: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

 voornamen
Johan Frederik

 personalia
geboorteplaats en -datum
Utrecht, 11 december 1806

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 28 maart 1860

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd: orthodox

 partij/stroming
stroming(en)
antirevolutionair

 loopbaan
–    rechter Arrondissementsrechtbank te Utrecht, omstreeks 1842 tot 9 februari 1847
–    lid Provinciale Staten van Utrecht voor de ridderschap, van 1 juli 1845 tot februari 1847
–    raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Utrecht, van 9 februari 1847 tot 28 maart 1860
–    lid gemeenteraad van Utrecht, van 1847 tot 1855
–    buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Utrecht, van 18 september 1848 tot 7 oktober 1848
–    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amersfoort, van 14 juni 1853 tot 28 maart 1860

 opleiding
academische studie
–    Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Utrecht, van 21 november 1823 tot 1 juli 1830

 activiteiten als parlementariër
–    Voerde in 1848 als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van de hoofdstukken III (Staten-Generaal) en XII (additionele artikelen)
–    Stemde tegen de hoofdstukken I (Rijk en inwoners) en III (Staten-Generaal), alsmede de additionele artikelen van de nieuwe Grondwet
–    Sprak in de Tweede Kamer regelmatig over onderwijs, en voorts over onder meer gezondheidszorg, justitie, binnenlandse zaken en financiën

 wetenswaardigheden uit de privé-sfeer
Zijn vader was inspecteur der douane te Lyon en ontvanger der in- en uitgaande rechten te Rotterdam

verkiezingen
–    Versloeg in 1853 A.W. Engelen (lib.) en S. van Walchren
–    Versloeg in 1856 A.W. Engelen (lib.) na herstemming

woonplaats(en)/adres(sen)
Utrecht

predikaten/adellijke titels
–    baron, 26 april 1822

 publicaties/bronnen
publicaties
“De salutatione maritima” (dissertatie, 1830)

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1028

 familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, 27 september 1833

naam echtgeno(o)t(e)/partner
A.E.B. Singendonck, Amelia Elisabeth Bonifacia

kinderen
2 dochters (tweeling die kort na de geboorte overleed)

naam vader
J.F. baron van Reede van Oudtshoorn, Johan Frederik

geboorteplaats en/of -datum vader
Kaap de Goede Hoop, 11 februari 1779

naam moeder
E.C.S. Röell, Elisabeth Constantia Sophia

geboorteplaats en/of -datum moeder
Amsterdam, 31 augustus 1777

familierelaties
Neef (oomzegger) van W.F. baron Röell, minister en Eerste-Kamerlid