Categorieën
Bewoners en gebruikers Seger van Doorn

Seger van Doorn 1838-1844

Seger van Doorn van beroep huisknecht kocht op 17 september 1838 van Frans Nicolaas van Bern, burgemeester van Zeist, een stuk bouw-bos en tuinland. Hij bouwde op deze grond samen met zijn vrouw Jacoba Maria Vermeulen het Buitenverblijf genaamd Landlust nu bekend onder de naan Villa Rozenhoeve.