Joannes Kooij Junior, fabrikant en wonende te Amsterdam koopt op 31 januari 1877 op een veiling van Abraham van Vloten “de Buitenplaats Rozenhoeve met Heerenhuizing, Stal, Koetshuis, tuinmanswoning, schuur, bloem en moestuin, en bosch, benevens een daar tegenover gelegen beukenboschje en tuin, alles gelegen te Zeist aan den Kroostweg, …..”