Seger van Doorn 1838-1844

Seger van Doorn van beroep huisknecht kocht op 17 september 1838 van Frans Nicolaas van Bern, burgemeester van Zeist, een stuk bouw-bos en tuinland. Hij bouwde op deze grond samen met zijn vrouw Jacoba Maria Vermeulen het Buitenverblijf genaamd Landlust nu bekend onder de naan Villa Rozenhoeve.

Wie was Seger van Doorn?

Seger is geboren in Lienden op 16 augustus 1798. Hij was zoon van Philippus van Doorn en Margaritha van Wees.  Philippus van Doorn is landbouwer, hij verbouwt waarschijnlijk  tabak. Uit archiefstukken van   polders Neder Betuwe (1525-1953 ( noot: archiefnrs. 1352 en 1357, zie ook sectie archief van deze site, voor een kopie) blijkt dat hij voor de voorloper van de waterschapsbelasting  (omslage van de klokkenslage) aangeslagen werd in de een na hoogste categorie, wat wilde zeggen dat hij aangeslagen werd voor het bezit van vijf paarden.  Philippus van Doorn was dus zeker geen kleine boer. Seger was de tweede in een gezin van drie.
In 1816 trouwt vader Philippus voor de tweede maal, zijn eerste vrouw is overleden, met de Utrechtse Johanna Pigeon. Philippus van Doorn sterft uiteindelijk op drieënnegentig jarige leeftijd in Utrecht. We hebben niet kunnen terugvinden hoe Seger in Zeist is terecht gekomen, maar aannemelijk is dat de familie ergens na 1816 naar het Utrechtse verhuisd.
Volgens bovengenoemde koopakte  is hij huisknecht op het moment van koop. Volgens een ander document van de Nationale Militie, in die tijd noodzakelijk om een huwelijk af te sluiten, staat als beroep rentmeester. In zijn huwelijksakte en de meeste andere documenten staat echter dat hij zonder beroep is.

Seger blijkt over ruim voldoende middelen te beschikken om zijn buitenplaats en diverse andere panden te kunnen bouwen en waarschijnlijk te exploiteren. Uit de akte van scheiding waarin zijn erfenis overgaat naar zijn vrouw en dochters blijkt ook dat hij aan een vijfentwintig tal mensen geld geleend heeft en deze lening overeenkomsten ook meestal bij een notaris vast heeft laten leggen. Al met al ontstaat de indruk dat de grondlegger van villa Rozenhoeve een “self made man” was. Hij was zeer ondernemend en slaagde er waarschijnlijk goed in om zijn vermogen gestaag te laten groeien.

Seger van Doorn en Jacoba Vermeulen hebben buitenplaats Landlust in een jaar of twee gebouwd (1839-1840). In deze periode krijgen zij ook vier dochters. Seger van Doorn zal zelf helaas niet lang van de door hem gebouwde buitenplaats kunnen genieten. Precies zes jaar nadat hij de grond kocht waarop hij Landlust bouwde sterft hij, een paar maanden voordat zijn vierde dochter geboren wordt,  op vierenveertig jarige leeftijd. Moeder en vier dochters zullen nog een kleine twee jaar op buitenplaats Landlust wonen voordat het huis verkocht wordt. In 1844 wordt Buitenplaats Landlust ter veiling aangeboden. Uit de advertentie van september 1844 in het Utrechts Nieuwsblad blijkt dat er dan inmiddels een ‘ aangenaam gelegen en welbetimmerd buitengoed’ is opgetrokken. Overigens blijkt uit de advertentie ook dat Seger naast het eigendom aan de Kroostweg ook bezittingen aan de oostkant van Zeist had.

N.B. Relevante documenten treft u aan in de sectie archief op deze site