Het ontstaan van de buitenplaats

Op 7 september van het jaar 1838 passeert Notaris Frans Pen uit Baarn  de overdracht van een stuk grond waarop Buitenplaats Landlust zal verrijzen.  De huisknecht Seger van Doorn is koper en Frans Nicolaas van Bern, burgemeester van Zeist in die tijd, treedt op als verkoper. Van Bern heeft de grond  in bezit gekregen uit de nalatenschappen van twee ooms, de broers van Dam. Volgens de koopakte koopt Seger van Doorn: ”Een stuk bouw-bosch-en tuinland, Groot een bunder drieënveertig roeden en tien ellen, gelegen in de gemeente Zeijst…”.  Volgens de koopakte betaalde de koper  één duizend gulden voor de grond. Seger van Doorn is op het moment van koop 38 jaar oud en gehuwd met Jacoba Maria Vermeulen. Zij is een kasteleinsdochter uit Zeist.

Grond waarop de buitenplaats wordt gebouwd in 1838
Grond waarop de buitenplaats wordt gebouwd in 1838

In november 1837 zijn  Seger en Jacoba in het huwelijk getreden. Jacoba trekt in bij de, op 24 juli 1837, door Seger gekochte daghuurders woning gelegen naast de grond waarop de buitenplaats gebouwd wordt.  Negen maanden later kopen ze de grond, aangrenzend aan hun woning, waarop zij hun “herenhuizinge” gaan bouwen.

Eerste stuk grond gekocht in 1837
Eerste stuk grond gekocht in 1837

Seger van Doorn en Jacoba Vermeulen geven voortvarend gestalte aan hun nieuwe optrek die zij “Buitenplaats Landlust” noemen. Zij bouwen in ruim een jaar een ruim herenhuishuis met acht kamers, een achterhuis en een keuken. Het huis is voorzien van ruime zolders en kelders. Bij het huis worden schuren en bergplaatsen gemaakt en er wordt “een fraaie pleziertuin” aangelegd .

Situatie in 1840 als buitenplaats gebouwd is
Situatie in 1840 als buitenplaats gebouwd is

De buitenplaats Landlust is gelegen op de hoek van de Koppelweg  en  de Kroostweg,  Historisch gezien is de Kroostweg een belangrijke weg en de Koppelweg een belangrijke westelijke toegangsweg tot Zeist. Landlust werd pal aan deze weg gebouwd. In diverse publicaties is terug te vinden dat het herenhuis markant gesitueerd is op een kruispunt van wegen. J.W. Kraal maakt in 1907 tijdens een wandeling door Zeist de volgende observatie “.. Hier doorlopend, kunt ge t achter dichter struikgewas met eiken- en bekerbomen, soms al een glimp opvangen van een bijzonder gebouw. Dan bij een kruispunt van wegen gekomen, krijgt ge een mooi tafereel voor den landschapsschilder. De fraaie, moderne villa Rozenhoeve springt hier in volle glorie vooruit!”

(bron: de Nieuwe grote gids van Zeist)

N.B. Relevante  documenten  treft u aan in de sectie archief op deze site